برق منطقه ای سیستان و بلوچستان
سال 1396، اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال